Članstvo


Ako želite postati član SSP-H trebate dostaviti sljedeće podatke:


Ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa stanovanja, OIB, mobitel ili telefon.


Pristupnicu možete preuzeti u pdf-u putem poveznice.

Popunjenu i potpisanu Pristupnicu pošaljite na našu adresu ili skeniranu na E-poštu:

ssph.hr@gmail.com

Ako imate pitanja ili nejasnoća jave se na mob: 091 539 5441


Mrežna pristupnica


Članarina u Sindikatu se plaća za tekuću godinu te iznosi 50kn.